VAERSA

Logo Generalitat

Gestió d'Envasos Lleugers

VAERSA va iniciar la gestió de les plantes de classificació d'envasos lleugers l'any 2000, coincidint amb la implantació de la recollida del contenidor groc a la Comunitat Valenciana.

Des d'aqueix moment, VAERSA ha gestionat les infraestructures de classificació d'envasos lleugers, en virtut dels diferents convenis subscrits entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria competent, i ECOEMBALAJES ESPAÑA, SA, per a que les seues instal·lacions d'Alzira, Benidorm, Castelló i Picassent, realitzen la classificació dels residus d'envasos lleugers recollits a la Comunitat Valenciana.

En les Plantes de Selecció d'Envasos Lleugers es reben els envasos i residus d'envasos procedents de la recollida selectiva. En aquestes plantes, mitjançant sistemes d'alta tecnologia, se separen en les següents fraccions: envasos fèrrics, envasos no fèrrics, PET, PEAD, film, bric i mescla de plàstics. 

A continuació els envasos s'embalen i s'envien als recicladors dessignats per ECOEMBES.

VAERSA gestiona les següents Plantes de Classificació:

  • Planta de Selecció d'Envasos Lleugers de Castelló. 241/G04/CV
  • Planta de Selecció d'Envasos Lleugers de Picassent. 242/G04/CV
  • Planta de Selecció d'Envasos Lleugers d'Alzira. 243/G04/CV
  • Planta de Selecció d'Envasos Lleugers de Benidorm. 220/G04/CV

Des de l'any 2011, el Sistema de Gestió Ambiental de les Plantes d'Alzira, Castelló i Picassent està certificat conforme als requisits de la Norma ISO 14001. 

Scroll a l'inici