VAERSA

Logo Generalitat

Gestió d'espais protegits

Els espais naturals protegits s'entenen com a peces d'un mosaic territorial, diferenciades per requerir un model de gestió i un règim de protecció l'objectiu del qual és el de garantir la provisió a la societat dels beneficis derivats del funcionament dels ecosistemes naturals. El paper d'aquests entorns protegits com a instrument per a la conservació de la naturalesa és molt ampli; servint com a instrument preventiu de l'ordenació territorial; com a manteniment d'activitats econòmiques beneficioses per al territori; com a prestadora de serveis recreatius, turístics i educatius; i amb freqüència el seu paper es concentra en la vigilància i en el control de les activitats perjudicials per a les espècies i els seus hàbitats.

Siga com fora el seu paper, la declaració d'aquests valuosos espais requereix inexorablement d'uns documents d'ordenació, planificació i gestió que regulen els usos i aprofitaments d'aquests. En resposta a aquest requeriment, l'empresa pública VAERSA, ve donant suport i assistència tècnica a la Conselleria competent en medi ambient en la redacció d'aquests documents, normes de gestió i treballs tècnics, amb l'objecte fonamental de conservar la correcta salut dels ecosistemes valencians en equilibri amb el desenvolupament social i econòmic d'un context en continu canvi.

Scroll a l'inici