VAERSA

Logo Generalitat

Construcció i manteniment pistes forestals

Un dels continguts més importants assignats a *VAERSA per la Generalitat Valenciana és la prevenció d'incendis forestals, dins d'aquest camp, a més de la vigilància, es troba la construcció i manteniment d'infraestructures de prevenció, en particular la construcció i manteniment de pistes forestals. 

Les pistes forestals constitueixen un element fonamental per a la defensa contra incendis, tant en prevenció com en extinció: per a la vigilància mòbil, per a donar accés a punts de vigilància; per a l'aproximació a l'incendi i accés a depòsits d'aigua dels mitjans d'extinció terrestres, per a servir com a eix de la xarxa de línies de defensa i com a vies d'evacuació en cas d'incendi. 

VAERSA mitjançant la millora i manteniment de les pistes forestals assegura l'existència d'una xarxa viària forestal transitable de manera adequada que permet desenvolupar de manera eficaç les labors de prevenció i extinció d'incendis, així com la circulació de manera còmoda i segura pels usuaris de la muntanya en general. 

Scroll a l'inici