VAERSA

Logo Generalitat

Bases de dades

Dissenyem, generem i mantenim bases de dades tant en Oracle com en SQL Server. Abastem tot el cicle del projecte en base de dades:

  • Disseny del model lògic de dades; assessorament quant a necessitats i requisits
  • Normalización de datos y transformación de los ya existentes adaptándolos al nuevo estándar definido
  • Generació de la base de dades en el sistema gestor triat pel client
  • Manteniment de la base de dades i, si és necessari, de les dades: programació import/export/còpia de seguretat, programació d'eines d'edició/actualització/consulta de dades
Scroll a l'inici