VAERSA

Logo Generalitat

Regeneració i tractaments silvícoles

Dins de la regeneració i tractament silvícoles, VAERSA realitza dos tipus d'actuacions:

  • L'ajuda a la regeneració i tractaments silvícoles, que són tècniques basades en la millora del desenvolupament de masses en procés de creixement, eliminant la competència dels matolls piròfits de ràpid creixement i peus sobrants o mal formats. L'objectiu és seleccionar els millors individus que seran els Pares dels nous plançons.

És una selecció portada per la mà de l'home que intenta imitar a la pròpia naturalesa reduint el seu període natural. Aquestes actuacions es basen en la realització de podes, tales selectives, desbrossaments, etc., tendents a la millora de la massa principal.

Es millora la diversitat genètica de vegetació i de fauna en potenciar les espècies autòctones i eliminar les al·lòctones o invasores no pertanyent als hàbitats valencians.

  • Els tractaments silvícoles preventius que són tècniques en favor de la lluita contra incendis forestals, centrats en la creació i manteniment de línies de defensa contra el foc (àrees tallafocs). Es procedeix a l'eliminació del matoll, poda de l'arbratge i eliminació de peus per aclarides per a evitar la continuïtat de material vegetal que permeta la propagació del foc.
Scroll a l'inici