VAERSA

Logo Generalitat

Plantes de compostatge

VAERSA gestiona actualment la Planta de Tractament de Residus Urbans i Compostatge de Villena. La planta disposa de l'Autorització Ambiental Integrada, concedida mitjançant Resolució de 14 de març de 2011, de la Direcció General per al Canvi Climàtic (nº Reg. Instal·lacions 554/AAI/CV i NIMA 0300006361).

Del tractament del residu urbà s'obtenen materials valoritzables que són classificats i separats per tipus (paper/cartó, vidre, plàstics, metalls).

VAERSA té firmat un contracte de col·laboració amb ECOEMBES, per a la recuperació dels residus d'envasos lleugers i paper cartó de la fracció reste o fem en massa.

La matèria orgànica de recollida selectiva és compostada en condicions controlades per a fabricar abonament de qualitat agronòmica. La resta de matèria orgànica es composta en túnels diferenciats i s'obté material bioestabilitzat.

La Planta també compta amb una Aula d'Educació Mediambiental on es reben visites de col·legis, associacions, etc. i un hort ecològic on es planten cultius herbacis i llenyosos, i que s'abona amb el propi compost fabricat en la Planta.

Des de l'any 2007, el Sistema de Gestió Ambiental de la Planta de Villena està certificat conforme als requisits de la Norma ISO 14001.

Scroll a l'inici