VAERSA

Logo Generalitat

Repoblacions forestals

La repoblació forestal o restauració hidrològic-forestal és la tècnica consistent en la recuperació de zones que han perdut la seua coberta vegetal habitual i pateixen processos d'erosió. 

Els treballs permeten la repoblació i reforestació en zones on s'ha perdut tota o part de la cobertura vegetal reintroduint la vegetació corresponent al tipus de sòl i clima de la zona.

Són actuacions que tenen com a fi crear una massa arbrada per a integrar-la en el cicle ecològic de la muntanya i donar/oferir suport a la fauna ajudant a crear, augmentar i conservar la biodiversitat d'aquest entorn. 

Millora les condicions del sòl augmentant la capacitat de retindre aigua en el terreny i permetent la seua evolució edàfica. Redueix l'erosió i la pèrdua de nutrients essencials per a la vida. Minimitza l'escolament superficial de l'aigua de pluja actuant com a modulador de possibles avingudes. Contribueix a millorar el paisatge rural permetent que el ciutadà gaudi del medi ambient que li envolta en contacte amb la naturalesa. 

També s'inclouen les plantacions en diferents tipus d'instal·lacions per a la minimització del seu impacte visual en forma de jardineria. 

 

Scroll a l'inici