VAERSA

Logo Generalitat

Gestió d'Abocadors de Residus

Abocador de Villena

VAERSA gestiona l'abocador annex de la planta de tractament de RU i compostatge de Villena, on s'elimina el rebuig procedent de les línies de tractament de la planta.

L'abocador, igual que la planta, disposa de l'Autorització Ambiental Integrada, concedida mitjançant Resolució de 14 de març de 2011, de la Direcció General per al Canvi Climàtic (nº Reg. Instal·lacions 554/AAI/CV i NIMA 0300006361). 

Igual que la planta de Villena, aquest abocador està certificat d'acord amb els requisits de la Norma ISO 14001 des de l'exercici 2007. 

Abocador d'Asp 1996

En 1996, VAERSA construeix un abocador en el municipi d'Asp per a donar servei a la Mancomunitat d'Asp-Fondó de les Neus. VAERSA explota l'abocador fins el final de la seua vida útil en juliol de 2011. 

El 24 de març de 2011 la Direcció General per al Canvi Climàtic atorgà a VAERSA l'autorització ambiental integrada per a la fase de manteniment i post-clausura, quedant inscrit al Registre d'Instal·lacions de la Comunitat Valenciana amb el número 556 / AAI / CV.

Scroll a l'inici