VAERSA

Logo Generalitat

Prevenció de delictes

VAERSA està treballant en la Implantació d'un Sistema de Gestió de Compliance conforme als requisits de la Norma ISO 37301 per a detectar i gestionar els riscos als quals es pot enfrontar l'organització per possibles incompliments de les seues obligacions.  

La seua obtenció permetrà aconseguir un objectiu doble: d'una banda, implantar el sistema de gestió de riscos i mantindre'l actualitzat en el marc de la millora contínua i, d'altra banda, la certificació permet acreditar davant un tercer –clients, accionistes, Administració Pública, etc.–, que l'organització compleix amb les obligacions establides en l'estàndard en qüestió.

Per a això, VAERSA ha realitzat una anàlisi de riscos a curt, mitjà i llarg termini, vinculats a les activitats del grup, que inclou:

  • L'elaboració d'un catàleg de riscos i un Mapa de riscos
  • La implementació d'accions i controls
  • La definició d'indicadors de risc
  • La implantació d'un model de riscos inherents i residuals
Scroll a l'inici