VAERSA

Logo Generalitat

Codi Ètic

El codi ètic de VAERSA descriu les normes que defineixen els comportaments dels seus treballadors, convertint-se en una norma d'obligat compliment per totes les persones que integren l'organització.

Regeix les relacions que es donen en el si de l'organització i també aquelles que es mantenen amb clients, proveïdors, contractistes, ciutadans, i en general, qualsevol tercer amb el qual poguera relacionar-se.

El Comité RSC és l'encarregat de realitzar el seguiment d'aquest codi, i atendrà aquelles consultes relacionades amb aquest, servint d'eina per a posar de manifest qualsevol vulneració que poguera realitzar-se sobre el mateix per part de qualsevol empleat de VAERSA.

Les consultes i la informació relacionades amb el Codi ètic s'enviaran rsc@vaersa.com

Si vols consultar el Codi Ètic de VAERSA, punxa ací.

Scroll a l'inici