VAERSA

Logo Generalitat

Responsabilitats

Tot el contingut del present lloc web, www.vaersa.com, incloent, entre altres, fotografies, disseny gràfic, textos, programació, imatges, look and feel, logos, etc. són propietat, en exclusiva, de VAERSA, VALENCIANA D'ESTRATÈGIES I RECURSOS PER A LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL S.A..

Queda prohibit qualsevol acte de reproducció, distribució, comunicació pública o al públic, transformació, i igualment les modalitats d'explotació d'aquests, en qualsevol tipus de format on-line o off-line, havent-se de sol·licitar la corresponent autorització expressa per escrit de VAERSA, VALENCIANA D'ESTRATÈGIES I RECURSOS PER A LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL S.A., propietària en exclusiva a nivell mundial de www.vaersa.com i el seu contingut.

Scroll a l'inici