VAERSA

Logo Generalitat

Construcción y mantenimiento de depósitos de incendios forestales

Durant els últims anys, VAERSA ha construït depòsits estratègicament distribuïts en les muntanyes, a fi de que els camions autobombes i helicòpters disposen d'aigua durant els treballs d'extinció d'incendis forestals. 

Aquests depòsits tenen una secció en planta quadrada o circular, i estan construïts a base de formigó armat o xapa metàl·lica, tenen una capacitat aproximada d'uns 250 m³ i es troben dotats de sistemes de proveïment per a autobombes. 

Per a evitar l'ofegament d'avifauna s'instal·len rampes que permeten l'eixida d'aquesta mena d'animals. També es construeixen abeuradors per al bestiar que s'omplin amb el sobrant d'aigua d'aquests depòsits. 

Generalment l'ompliment es realitza amb aigua de pluja. A vegades es pavimenta un tram de camí que serveix de canalització d'aquest cabal d'aigua. 

Scroll a l'inici