VAERSA

Logo Generalitat

Pla d’Igualtat

VAERSA, com a empresa pública de la Comunitat Valenciana, líder en el sector mediambiental, té el deure de fixar els més alts estàndards de qualitat i solidaritat, tant en els serveis que s'ofereixen com en l'ètica i professionalitat amb la qual es dirigeix i gestiona el Grup VAERSA. El seu desenvolupament futur i bona reputació depenen d'això.

Totes i cadascuna de les persones que treballen en el Grup VAERSA, comparteixen la responsabilitat de mantindre aquests estàndards i dur a terme el treball d'una forma professional, segura i responsable, ja que els guia el principi de servei públic.

En VAERSA, s'assumeixen com a propis els deu principis del Pacte Global de les Nacions Unides, a partir dels quals es va elaborar el Codi ètic.

El Pla d'Igualtat de VAERSA va més enllà del compliment de la normativa legal, enquadrant-se dins de la Responsabilitat Social de l'Empresa, creant les condicions necessàries per a garantir i fer efectiu el principi d'igualtat i potenciar les bases imprescindibles per a establir unes relacions basades en l'equitat, el respecte i la corresponsabilitat.

Scroll a l'inici