VAERSA

Logo Generalitat

VAERSA en xifres

Les principals línies de negoci de VAERSA Grup es poden classificar segons els departaments responsables de la seua execució:

  • Departament de Serveis
  • Departament d'Obres i Projectes
  • Departament de Residus

El model de negoci de VAERSA Grup es regeix per una sèrie de principis claus que se sustenten en el seu equip multidisciplinar, la comunicació, la innovació i els processos de millora contínua, perseguint sempre adaptar-nos a les necessitats específiques dels nostres clients, oferint propostes de millora per als serveis prestats.

El 100% dels treballadors de VAERSA estan subscrits al II Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei de l'administració de la Generalitat Valenciana.

Scroll a l'inici