VAERSA

Logo Generalitat

I+D

Des de VAERSA, en la seua línia de I+D+i s'estan desenvolupant una sèrie d'actuacions d'increment del coneixement, en diferents camps d'actuació, com ara:

  • PROMETEU: TECNOLOGIES PER Al COMBAT INTEGRAL CONTRA INCENDIS FORESTALS I PER A la CONSERVACIÓ DELS NOSTRES BOSCOS.

VAERSA, forma part, juntament amb altres empreses, del consorci estratègic nacional d'investigació tècnica (“Programa ZENIT”), que està realitzant el Projecte PROMETEU: Tecnologies per al combat integral contra incendis forestals i per a la conservació dels nostres boscos. Aquest projecte té com a principal objectiu vetlar per la conservació de les nostres masses forestals, optimitzant els recursos de què disposen les administracions públiques per a aquest fi, mitjançant el desenvolupament de noves tecnologies que ens permeten minimitzar el risc davant incendis forestals i mitigar els danys mediambientals en cas d'incendi.

El Projecte PROMETEU s'està duent a terme dins del Pla Nacional d'Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica 2011-2013, Programa ZENIT del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) del Ministeri de Ciència i Innovació, destinat a fomentar la cooperació estable públic-privada en investigació, desenvolupament i innovació (I+D+i) en àrees d'importància estratègica per a l'economia.

  • VAERSA empra actualment la tecnologia LIDAR per a determinar variables que caracteritzen l'estructura forestal (àrea basimétrica, altura, densitat, etc.) com a fase prèvia a l'elaboració dels Plans d'Ordenació Forestal. L'ús d'aquesta tecnologia en l'àmbit forestal permet augmentar la precisió i la rapidesa en l'obtenció dels paràmetres silvícoles.
  • Es treballa en col·laboració amb diverses Universitats per a realitzar labors de I+D, dins del sector forestal.
Scroll a l'inici