VAERSA

Logo Generalitat

Centre d'Educació Ambiental de la CV

El Centre d'Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV), és un centre públic dependent de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, que ofereix els seus recursos i activitats al conjunt de la ciutadania, amb la finalitat de contribuir a un major coneixement i comprensió del medi ambient I a la utilització sostenible dels recursos naturals.

El CEACV Situat al costat del paratge de la Marjal del Moro a Sagunt, i instal·lat en l'«Alqueria dels Frares» -un edifici del s. XVII-envoltat de més de 70.000 m² de zones enjardinades, desenvolupa cinc línies d'activitat principal:

  • Itineraris de divulgació i sensibilització ambiental, de diferents temàtiques i adaptats a les característiques dels destinataris.
  • Formació ambiental, mitjançant l'organització i realització de cursos enfocats a incorporar la variable ambiental en els diferents sectors econòmics.
  • Documentació, el CEACV compta amb una biblioteca d'accés públic amb més de 4000 referències documentals de temàtica ambiental.
  • Reunions tècniques, seminaris i jornades, acollint en les seues instal·lacions activitats promogudes pel CEACV o per altres entitats per a la divulgació ambiental.
  • Activitats d'oci, mitjançant activitats lúdiques programades per a conscienciar sobre la conservació del medi ambient i els recursos naturals.
  • Reunions tècniques, seminaris i jornades, acollint en les seues instal·lacions activitats promogudes pel CEACV o per altres entitats per a la divulgació ambiental.
Scroll a l'inici