VAERSA

Logo Generalitat

Malalties ramaderes

VAERSA continua col·laborant amb la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica en l'execució del Programa Coordinat de Lluita, Control i Erradicació de Malalties dels Remugants a la Comunitat Valenciana.

Les malalties objecte d'actuació són especialment dues zoonosis, la tuberculosi bovina i la brucel·losi en el bestiar boví, oví i caprí. Així mateix, VAERSA en 2014 continuarà duent a terme els controls serològics i de vigilància entomològica emmarcada dins del Programa Nacional de Llengua Blava en les explotacions ramaderes sentinelles de la Comunitat Valenciana.

A partir de l'1 de gener de 2014, a causa de l'adjudicació a VAERSA de tots els controls sanitaris obligatoris dels remugants presents en el Programa Anual Zoosanitari, l'equip humà encarregat de realitzar la totalitat de les revisions ha sigut incrementat en 24 veterinaris.

La finalitat de la labor encomanada a VAERSA és garantir la sanitat de la cabanya ramadera de la Comunitat Valenciana.

La distribució dels veterinaris de camp de *VAERSA ha sigut de cinc per a la província d'Alacant (un veterinari per a sanejament boví i quatre per a sanejament oví-caprí), deu per a la província de Castelló (cinc veterinaris per a sanejament boví i cinc per a sanejament oví-caprí) i nou per a la província de València (quatre veterinaris per a sanejament boví i cinc per a sanejament oví-caprí).

Actualment, el total de veterinaris de VAERSA a la Comunitat Valenciana és de 29 i es troben distribuïts per totes les comarques ramaderes de la geografia valenciana, segons les necessitats de cada oficina comarcal, comptant entre ells amb dos veterinaris especialistes en les aplicacions informàtiques de sanitat i producció animal de la Conselleria.

De manera paral·lela, VAERSA compta amb un equip de tècnics de laboratori situat en el Laboratori de Referència de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, encarregat del processament de les mostres recollides pels veterinaris de camp.

Scroll a l'inici