VAERSA

Logo Generalitat

Sendes i Vies Pecuàries

Es delimiten i senyalitzen els itineraris de les vies pecuàries que temps arrere van ser el mitjà més important de trànsit del fenomen de la transhumància a través de terrenys forestals.

També se senyalitzen senderes per a vianants i cicloturistes amb la intenció de facilitar el coneixement de les muntanyes de la Comunitat Valenciana, el seu entorn, fauna, flora i el seu paisatge espectacular i variat al llarg del territori.

Els treballs consisteixen en la recuperació i senyalització de senderes d'ús públic destinades a la pràctica d'activitats recreatives com cicloturisme o senderisme que s'estenen per zones de gran interés mediambiental.

La recuperació se centra en l'arranjament del paviment i la neteja de marges eliminant la vegetació sobrant, així com la seua senyalització i, en algunes ocasions, la plantació d'arbratge al llarg de la Sendera com a factor d'integració amb el paisatge.

Scroll a l'inici