VAERSA

Logo Generalitat

Transferència de Residus

Les Plantes de Tractament de Residus Urbans atenen a un número elevat de poblacions, per la qual cosa els camions de recollida urbana de les poblacions que es troben allunyades dels centres de tractament deuen realitzar llargs recorreguts per a descarregar els residus.

Per a optimitzar aquest transport es recorre a les Plantes de Transferència, on els camions de recollida urbana descarreguen els residus. A continuació, es carreguen aquests residus en camions de gran tonatge preparats per al transport del material fins el centre de tractament, de manera que s'optimitza el transport i els rendiments del servei de recollida.

La base de l'optimització del transport radica en la densitat que alcancen els residus dins de la caixa de transport i del tamany de la pròpia caixa.
El disseny d'aquestes plantes permet la seua completa integració amb el medi ambient que els envolta.

VAERSA gestiona les següents Plantes:

· Planta de Transferència de RU de Benidorm. 67/G05/CV.
· Planta de Transferència d'envasos lleugers de Dénia

Scroll a l'inici