VAERSA

Logo Generalitat

Direcció d’obra

VAERSA, gràcies a la qualificació i diversificació del seu personal tècnic i els recursos materials de què disposa, pot oferir a aquelles entitats públiques o privades que el sol·liciten els serveis en Direcció d'Obra i Coordinació de Seguretat i Salut, i per a diferents tipologies d'actuacions: edificació, obra civil, obra forestal, etc.

A tall d'exemple, es podria destacar donada la importància de l'obra, l'assistència a la Direcció de l'Execució del “CENTRE TECNOLÒGIC DE HORTOFRUTICULTURA A CARLET (VALÈNCIA)”, consistent en la construcció d'un edifici de 1.815,23 m² destinat a la investigació, el desenvolupament, la innovació, la transferència de tecnologia i la formació de joves en l'hortofruticultura. Tot això promogut per la Conselleria d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua.

Scroll a l'inici