VAERSA

Logo Generalitat

Obres Marítimes

VAERSA ha dut a terme la construcció d'esculls artificials mitjançant una sèrie de mòduls prefabricats de formigó, fondejats i situats en unes zones concretes triades estratègicament, amb la finalitat de facilitar una protecció als fons marins i afavorir la regeneració d'aquests.

Al mateix temps, aquests esculls serviran de reforç de l'hàbitat natural existent, afermant la reproducció i repoblació de les espècies habituals, que al seu torn redundarà en la potenciació de la pesca artesanal de l'entorn.

Scroll a l'inici