VAERSA

Logo Generalitat

Codi de Bon Govern

La Direcció de VAERSA s'adhereix al Codi de Bon Govern de la Generalitat, aprovat per Decret 56/2016, del Consell, de 6 de maig, i amb el qual dota a les persones que ocupen alts càrrecs d'un instrument que guie les seues actuacions amb l'objectiu de fer unes administracions públiques integres, eficaces i eficients.

El Codi de Bon Govern, a més de respondre al mandat de l'article 14.1.a) 2n de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana, persegueix promoure la millora de la qualitat democràtica i la generació de vincles de confiança entre les institucions i la ciutadania.

El Codi estableix normes de caràcter jurídic, criteris de conducta, valors democràtics i principis ètics com la integritat, la sobrietat, l'exemplaritat, la responsabilitat i la cooperació, elevant-los a obligatori compliment per als alts càrrecs de la Generalitat i del seu sector públic instrumental i per a totes les persones que s'adherisquen voluntàriament.

A més, l'equip directiu de VAERSA actuarà amb transparència en la gestió dels assumptes públics, la qual cosa comportarà la rendició de comptes de la gestió realitzada, planificant i avaluant periòdicament el nivell de compliment dels objectius definits, i fomentant la proximitat i accessibilitat de la informació a la ciutadania.

Si vols consultar el Codi de Bon Govern de la Generalitat, punxa ací.

Scroll a l'inici