VAERSA

Logo Generalitat

Camins Rurals

El condicionament de camins rurals genera múltiples beneficis en el conjunt de la població i economia de l'àmbit rural. A destacar:

· Millora les condicions d'accés i seguretat en les finques de cultiu, dotant a aquestes vies de comunicació d'un ferm adequat al tipus de trànsit que circula per les mateixes (tractors, camions, maquinària)

· Canvi en els usos i mètodes agrícoles, els quals comporten un increment de la producció i superar l'agricultura de subsistència, generant excedents per a la venda i per tant l'augment de prosperitat en l'àmbit rural.

· Facilita l'acostament d'altres serveis associats amb el benestar, com ara electricitat, telefonia, xarxa de proveïment d'aigua potable, serveis d'extensió, estímul a les agroindústries, etc.

VAERSA, per encàrrec de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica gestiona a la Comunitat Valenciana la millora de Camins Agrícoles deteriorats per l'ús i les condicions climàtiques, reposant el ferm dels mateixos ja siga mitjançant una capa de formigó o bé amb l'asfaltat del camí (aglomerat en calent), a més realitza obres d'estabilització de talussos, drenatge, senyalització i abalisament.

Scroll a l'inici