VAERSA

Logo Generalitat

Control de camp

El personal de VAERSA que s'encarrega de la realització d'aquests treballs està composat per un equip multidisciplinar d'administratius/ves, tècnics/ques (enginyers/es tècnics/ques agrícoles) i tècnics/ques superiors (Veterinaris, Juristes, Ambientals) especialitzats en la realització de controls sobre el terreny i gestions administratives, que deriven dels expedients presentats a l'administració sobre la Política Agrària Comú.

Els diferents tipus d'ajudes sobre les quals es realitza aquest suport tècnic són: ajudes agroambientals, ajudes associades, pagaments directes, cessions dels drets de Pagament Bàsic, Monitoratge, Sol·licitud Única, SIGPAC, REGEPA i Condicionalitat. També sobre vinya per reestructuració, reconversió i actualització del registre vitivinícola.

Scroll a l'inici