VAERSA

Logo Generalitat

Piscifactories

En l'actualitat VAERSA gestiona, a través de comandes de gestió de la CITMA, tres centres pscícoles a la Comunitat Valenciana:

· El principal objectiu del Centre d'Investigació Piscícola d'El Palmar és la conservació d'espècies dulciaqüícoles amenaçades, tant de fauna com de flora, a través de programes de producció i cria en captivitat, i la seua posterior reintroducció en el medi natural. Aquests treballs es completen amb prospeccions periòdiques en el medi, per a determinar l'estat de conservació, tant de les poblacions naturals com de les reintroduïdes.

· En el Centre de cultiu de peixos de Tuéjar es fan treballs de producció d'exemplars de truita des de fa vint anys, amb una qualitat de truita per a pesca esportiva excel·lent. En l'actualitat es produeix Truita arc de Sant Martí i Madrija del Turia. A més, es pretén produir Barb de muntanya, Cranc autòcton, Truita comú i Madrija del Xúquer.

· En el Centre de Cultiu de Peixos d'Aigües Temperades de Polinyà del Xúquer, es realitza la reproducció i l'engreixament de diferents espècies, es duen a terme estudis i es consoliden nous mètodes i tècniques per a la millora de les produccions. Les espècies cultivades son: Anguila (A. anguilla), Fartet (A. iberus), Samaruc (V. hispànica), Carpa (C. carpio), Llopet comú (Cobitis ssp), Espinós (G. aculeatus), Barb (Barbas sp.) i Madrija (Chondrostoma sp.).

Scroll a l'inici