VAERSA

Logo Generalitat

Restauració Ambiental d'Extraccions Mineres

L'assistència d'ordenació d'activitats mineres en la Comunitat Valenciana avalua i comprova els plans de restauració integral (PRI) de l'activitat minera en espais forestals.

L'informe tècnic, segons Decret 82/2005, assegura la viabilitat dels mateixos, així com la devolució a la muntanya dels valors forestals que el caracteritzaven. 

Es comprova la viabilitat dels Projectes de restauració com pas previ a l'autorització de l'explotació. 

VAERSA també realitza treballs de restauració d'explotacions mineres abandonades, anteriors al decret 82/2005 que implicaven l'obligació de la seua restauració, i els torna al seu estat natural. 

Scroll a l'inici