VAERSA

Logo Generalitat

Vigilància d'incendis forestals

El treball desenvolupat per VAERSA consisteix en la gestió dels mitjans, tant personals com materials, emprats per a la vigilància i prevenció d'incendis forestals a la Comunitat Valenciana.

Els mitjans emprats són:

  • 3 centrals provincials d'emergències.
  • 68 observatoris forestals.
  • 101 unitats mòbils de vigilància.
  • 1 Unitat tècnica especial en incendis (unitat d'informació i mesurament).
  • 450 persones entre tècnics i vigilants (sense comptar personal que cobreix vacances i baixes).

Des de 1994, VAERSA gestiona la xarxa d'observatoris forestals de la Comunitat Valenciana i des de 2001, el Pla de Vigilància d'incendis forestals de la Comunitat Valenciana.

El personal, adequadament preparat, i perfectament coneixedor de l'entorn i de la geografia en què es mou, s'encarrega sobretot de vigilar, dissuadir i informar els usuaris de la muntanya i de les zones agrícoles; a més, en cas d'incendi forestal, col·labora en treballs de suport a l'extinció. Complementàriament tot el personal col·labora en altres situacions d'emergència i situacions de risc previstes en plans i procediments de protecció civil i emergències.

 

Scroll a l'inici