Responsabilitats

Tot el contingut del present lloc web, www.vaersa.com, incloent-hi, entre altres, fotografies, disseny gràfic, textos, programació, imatges, look and feel, logos, etc..., són propietat, en exclusiva, de VAERSA, VALENCIANA D'APROFITAMENT ENERGÈTIC DE RESIDUS, SOCIETAT ANÒNIMA.

El prohibix qualsevol acte de reproducció, distribució, comunicació pública o al públic, transformació, i igualment les modalitats d'explotació d'estos, en qualsevol tipus de format online o offline, de manera que s'ha de de sol·licitar la corresponent autorització expressa per escrit de VAERSA, VALENCIANA D'APROFITAMENT ENERGÈTIC DE RESIDUS, SOCIETAT ANÒNIMA, propietària en exclusiva a nivell mundial de www.vaersa.com i el seu contingut.