VAERSA

Logo Generalitat

LIFE

Estratègia i tècniques demostratives per a l'erradicació de tortugues invasores (LIFE-Trachemys)

VAERSA és beneficiari associat del projecte amb el qual es pretén posar fre a la pèrdua de biodiversitat associada a la presència de tortugues exòtiques en els ecosistemes aquàtics.

Baix la denominació completa "Estratègia i tècniques demostratives per a la erradicació de tortugues invasores", el projecte LIFE-Trachemys (LIFE09 NAT/ES/000529) s'integra en el Programa LIFE+, un instrument financer de la UE amb el que es pretén contribuir a l'aplicació, actualització i desenvolupament de les polítiques comunitàries en matèria de medi ambient i conservació de la naturalesa.

LIFE-Trachemys és un projecte transnacional, desenvolupat a Espanya i Portugal. Es tracta d'un intercanvi d'experiències entre una administració regional, dos empreses públiques, una universitat, i una ONG.

Per a consultar el desenvolupament de les accions i l'evolució dels objectius del projecte LIFE-Trachemys pot consultar-se la pàgina web del projecte mitjançant el següent enllaç: LIFE-Trachemys

Scroll a l'inici