VAERSA

Logo Generalitat

Conservació de flora

Per a dur a terme les labors de conservació de flora rara, endèmica o amenaçada, VAERSA desenvolupa una sèrie d'activitats que inclouen la producció de plantes amenaçades valencianes, en vistes a la seua posterior introducció en el medi natural.

Les espècies vegetals amb les quals es treballa corresponen a tàxons rars del nostre territori, la supervivència del qual es troba amenaçada. Com a mesura bàsica per a la conservació d'aquestes plantes, es fan tasques de recollida i de processament de les seues llavors o espores, per a finalment donar peu a la producció de planta.

De no dur-se a terme aquests treballs, les poblacions valencianes d'aquests tàxons podrien reduir-se fins a la seua desaparició. En el cas dels endemismes exclusivament valencians, aquesta perduda comportaria la seua extinció a nivell planetari.

Scroll a l'inici