VAERSA

Logo Generalitat

Millora d'hàbitats naturals

Sobre el desenvolupament i evolució dels sistemes vius incideixen una sèrie de factors externs (alguns tenen el seu origen en la pròpia naturalesa i altres són el resultat de la presència humana) que poden posar en risc el procés d'avanç o pervivència d'un determinat ecosistema o espècie. Són en aquests casos on la intervenció humana es troba justificada i legitimada per a canviar les condicions que afecten als sistemes vius. 

Entre les accions sobre zones humides que ha desenvolupat VAERSA, podem destacar la recuperació dels Ullals de Baldoví, Els Sants i la Senillera, tots ells ubicats al Parc Natural de l'Albufera, així com de les zones inundades en la Marjal del Moro, en el terme municipal de Sagunt.  

Molt importants han sigut també els treballs efectuats en la Marjal dels Borrons, al terme municipal de Xeresa, on ha sigut eliminada gran part de la vegetació invasora i s'han creat importants llacunes, que en estos moments acullen espècies animals i vegetals autòctones característiques d'aquest tipus d'ecosistema. 

Scroll a l'inici