VAERSA

Logo Generalitat

Banc de llavors CIEF

En el Banc de llavors els treballs s'enfoquen en la conservació i gestió dels recursos genètics «in situ» i «ex situ» de flora valenciana, a la recol·lecció, processament, conservació i subministrament de materials de reproducció (llavors, parts de planta i plàntules) d'espècies de flora forestal i altres hàbitats naturals, la gestió dels procediments de control relatius a la comercialització de materials forestals de reproducció, d'acord amb la normativa vigent i a desenvolupar l'Estratègia Valenciana de Conservació de Recursos Genètics Forestals (ECOG) i gestionar altres aspectes relacionats amb aquesta mateixa matèria.

Els Vivers forestals de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, duen a terme la gestió per a la producció de planta destinada a les repoblacions forestals

Una vegada rebuda la llavor, aquesta es planta en alvèols i es realitza un manteniment fins al seu naixement, creixement i adequació, abans de l'eixida del viver per a la seua implantació en el destí que se li haja assignat.

Scroll a l'inici