VAERSA

Logo Generalitat

Informació geogràfica

SIGIF – Sistema Integrat de Gestió d'Incendis Forestals

És un sistema d'informació aplicat a la prevenció d'incendis forestals, dins del Pla de Prevenció d'Incendis Forestals de la Comunitat Valenciana, que també gestiona VAERSA. Ofereix informació sobre condicions meteorològiques, qualitat del territori i d'estadístiques d'incendis, a més d'enllaçar amb dades d'infraestructures de prevenció, depòsits d'aigua, observatoris forestals, descàrregues elèctriques, cartografia temàtica, etc. És utilitzada tant per personal del Pla com d'altres institucions relacionades amb els incendis forestals. La web s'utilitza com a portal des del qual s'accedeix a la resta d'eines web desenvolupades per VAERSA per a millorar la gestió interna del pla. Aquestes labors es realitzen des de 2002.

EDUFOC

Aplicació per a dispositius mòbils dirigida a públic infantil a partir dels 9 anys d'edat, amb la intenció d'abordar la prevenció d'incendis de manera amena i senzilla i integrant la interacció entre els elements del medi físic, biològic i social.

Projectes finalitzats

De 2004 a 2012 VAERSA va implementar l'aplicació web del Banc de dades de Biodiversitat de la Comunitat Valenciana, accessible a través d'Internet a l'enllaç http://www.bdb.gva.es/es. L'aplicació està dissenyada per a funcionar en ordinadors personals, basant-se en una base de dades central, que emmagatzema tota la informació disponible sobre espècies de flora, fauna i fongs en la Comunitat Valenciana, tant de les seues característiques descriptives, com de la seua distribució i cites, a través d'un visor SIG. Juntament amb l'aplicació web es va desenvolupar una aplicació per a dispositius mòbils que permet conéixer més sobre la Biodiversitat de la Comunitat Valenciana, identificar i consultar distribució d'espècies. Per a col·laboradors permet inserir cites directament, la qual cosa agilitza el procés d'actualització del banc de dades.

Enllaços d'interés

http://www.bdb.gva.es/es
https://www.prevencionincendiosgva.es

Aplicacions mòbils

Preemergencia IF Comunitat Valenciana
EDUFOC (Android)
BDBCV – Banc de Dades de Biodiversitat de la Comunitat Valenciana (Android)
BDBCV – Banc de Dades de Biodiversitat de la Comunitat Valenciana (iOS)

Scroll a l'inici