VAERSA

Logo Generalitat

Obres Sanitat Animal

VAERSA construeix infraestructures necessàries per a la neteja i desinfecció de vehicles per al transport de bestiar, amb la finalitat de complir la normativa existent en matèria de sanitat animal.

Aquests centres compten amb dues zones diferenciades: d'una banda un espai destinat a la neteja i desinfecció (accés restringit), que es troba dotada amb un femer i una nau. Per una altra d'un accés lliure les 24 hores, destinada al pesatge de vehicles i proveïda amb una bàscula metàl·lica encastada.

A més, VAERSA construeix sitges perquè es depositen en ells les fruites i les hortalisses procedents de la retirada dels diferents mercats, i que faran les funcions de menjadores per al bestiar.

Scroll a l'inici