VAERSA

Logo Generalitat

Electrificacions agrícoles

El desenvolupament eficient i sostenible de l'electrificació de zones rurals es realitza a fi de contribuir al desenvolupament socioeconòmic sostenible, millorar la qualitat de vida de la població i desincentivar la migració del camp a la ciutat.

VAERSA redacta i executa projectes d'instal·lació de línies aèries i subterrànies de mitjana tensió, centres de transformació i instal·lacions elèctriques de baixa tensió.

Scroll a l'inici