Palla de l'arròs

T' Interessa

Subhastes de béns

Propostes de col·laboració pública

Ajuts Regeneració i Tractaments Silvícoles

Dins de la regeneració i tractament silvícoles VAERSA realitza tenim dos tipus d'actuacions:

  • L'ajuda a la regeneració i tractaments silvícoles que són tècniques basades en la millora del desenvolupament de masses en procés de creixement, eliminant la competència del matoll piròfits de ràpid creixement i peus sobrants o mal formats. L'objectiu és seleccionar els millors individus que seran els Pares dels nous plançons.

    És una selecció portada per la mà de l'home que intenta imitar a la pròpia naturalesa reduint el seu període natural. Aquestes actuacions es basen en la realització de podes, curtes selectives, desbrossaments, etc, tendents a la millora de la massa principal.

    Es millora la diversitat genètica de vegetació i de fauna en potenciar les espècies autòctones i eliminar les al·lòctones o invasores no pertanyent als hàbitats valencians.

  • Els tractaments silvícoles preventius que són tècniques a favor de la lluita contra incendis forestals, centrats en la creació i manteniment de línies de defensa contra el foc (àrees tallafocs). Es procedeix a l'eliminació del matoll, poda de l'arbrat i eliminació de peus per aclarides per evitar la continuïtat de material vegetal que permeti la propagació del foc.

Fotografies:

Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen