Palla de l'arròs

T' Interessa

Subhastes de béns

Propostes de col·laboració pública

Sendes i Vies pecuàries

Es delimiten i senyalitzen els itineraris de les vies pecuàries que temps enrere van ser el mitjà més important de trànsit del fenomen de la transhumància a través de terrenys forestals.

També es senyalitzen senders per a vianants i cicloturistes amb la intenció de facilitar el coneixement de les muntanyes de la Comunitat Valenciana, el seu entorn, fauna, flora i el seu paisatge espectacular i variat al llarg del territori.

Els treballs consisteixen en la recuperació i senyalització de senders d'ús públic destinats a la pràctica d'activitats recreatives com cicloturisme o senderisme que s'estenen per zones de gran interès mediambiental.

La recuperació es centra en l'arranjament del paviment i la neteja de marges eliminant la vegetació sobrant, així com la seva senyalització i, en algunes ocasions, la plantació d'arbrat al llarg del Sender com a factor d'integració amb el paisatge.

Fotografies:

Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen