Palla de l'arròs

T' Interessa

Subhastes de béns

Propostes de col·laboració pública

Infraestructures Reserves Naturals Marines

Les reserves naturals marines són espais naturals d'alt valor mediambiental on l'accés humà està restringit i controlat. La seva declaració té com a finalitat la preservació íntegra d'ecosistemes, comunitats i elements biològics o geomorfològics que, per la seva raresa, fragilitat, importància o singularitat, mereixen una valoració especial i es volen mantenir inalterats.

A la Comunitat Valenciana podem gaudir de les Següents Reserves Naturals Marines: Reserva Natural del Cap de Sant Antoni, Reserva Marina de l'Illa de Tabarca, Reserva Marina d'Irta i la Reserva Natural de les Illes Columbretes

Entre els treballs realitzats per VAERSA ??en les diferents reserves naturals marines cal destacar la instal·lació de boies d'amarratge i delimitació en la RN del Cap de Sant Antoni, amb la finalitat de:

  • Minimitzar l'efecte produït per l'ancoratge d'embarcacions sobre la praderia de Posidónea oceànica.
  • Facilitar a l'usuari l'amarratge gairebé impacte.
  • Regular l'ancoratge d'embarcacions.
  • Delimitar l'ENP, marcant visualment el límit exterior.

Fotografies:

Imagen Imagen Imagen Imagen