Palla de l'arròs

T' Interessa

Subhastes de béns

Propostes de col·laboració pública

Projectes LIFE

Estratègia i tècniques demostratives per a l'eradicació de tortugues invasores (LIFE-Trachemys)

VAERSA ​​és beneficiari associat del projecte que pretén frenar la perduda de biodiversitat associada a la presència de tortugues exòtiques en els Ecosistemes Aquàtics.

Sota la denominació completa 'Estrategia i tècniques demostratives per a l'eradicació de tortugues invasores', el projecte LIFE-Trachemys (LIFE09 NAT/ES/000529) s'integra en el Programa LIFE+, un instrument financer de la UE amb el que es pretén contribuir a l'aplicació, actualització i desenrotllament de les polítiques comunitàries en matèria de Medi Ambient i Conservació de la Natura.

LIFE-Trachemys és un projecte transnacional, desenrotllat a Espanya i Portugal. Es tracta d'un intercanvi d'experiències entre una administració regional, dos empreses públiques, una universitat, i una ONG

Per a consultar el desenvolupament de les accions i l'evolució dels objectius del projecte LIFE- Trachemys pot consultar-se la pàgina web del projecte per mitjà de l'enllace següent enllaç:

LIFE-Trachemys

Fotografies:

Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen