Palla de l'arròs

T' Interessa

Subhastes de béns

Propostes de col·laboració pública

Intervencions Millora Habitats Naturals

Sobre el desenvolupament i evolució dels sistemes vius incideixen una sèrie de factors externs (alguns tenen el seu origen en la pròpia naturalesa i altres són el resultat de la presència humana) que poden posar en risc el procés d'avanç o pervivència d'un determinat ecosistema o espècie. Són en aquests casos on la intervenció humana es troba justificada i legitimada per canviar les condicions que afecten els sistemes vius.

Entre les accions sobre zones humides que ha desenvolupat VAERSA ??podem destacar la recuperació dels ullals de Baldoví, Els Sants i Senillera, tots ells ubicats al PN de l'Albufera. Així com de les zones inundades a la Marjal dels Moros, al TM de Sagunt.

Molt important han estat també els treballs efectuats a la Marjal dels borrons, al TM de Xeresa, on ha estat eliminada gran part de la vegetació invasora i s'han creat importants llacunes, que en aquests moments acullen espècies animals i vegetals autòctones característiques de aquest tipus d'ecosistema.

Fotografies:

Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen