Palla de l'arròs

T' Interessa

Subhastes de béns

Propostes de col·laboració pública

Brigades Manteniment Espais Naturals

VAERSA??, sobre la base del encàrrec realitzat per la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, efectua amb els seus brigades de treball i en l'àmbit dels espais naturals protegits, el manteniment de les instal·lacions d'ús públic, l'eliminació de residus dipositats en llocs inadequats, el manteniment dels centres de visitants (els seus edificacions annexes i zones enjardinades), el manteniment d'itineraris, tasques de vigilància, treballs de restauració i recuperació d'espais degradats. Així com l'execució de les actuacions derivades de projectes tècnics de conservació de flora, fauna i hàbitats.

Fotografies:

Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen