Palla de l'arròs

T' Interessa

Subhastes de béns

Propostes de col·laboració pública

Conservació Flora Endèmica, Rara i amenaçada

Per dur a terme les tasques de conservació de flora rara, endèmica o amenaçada, VAERSA ​​desenvolupa una sèrie d'activitats que inclouen la producció de plantes amenaçades valencianes, en vistes a la seva posterior introducció en el medi natural.

Les espècies vegetals amb què es treballa corresponen a tàxons rars del nostre territori, la supervivència es troba amenaçada. Com a mesura bàsica per a la conservació d'aquestes plantes, es realitzen tasques de recollida i de processament de les seves llavors o espores, per finalment donar peu a la producció de planta.

Si no dur a terme aquests treballs, les poblacions valencianes d'aquests tàxons podrien reduir fins a la seva desaparició. En el cas dels endemismes exclusivament valencians, aquesta pèrdua comportaria la seva extinció a nivell planetari.

Fotografies:

Imagen Imagen Imagen Imagen