Palla de l'arròs

T' Interessa

Subhastes de béns

Propostes de col·laboració pública

Gestió Vivers Forestals - Banc de Llavors

Al Banc de llavors els treballs s'enfoquen a la conservació i gestió dels recursos genètics "in situ" i "ex situ" de flora valenciana, a la recol·lecció, processat, conservació i subministrament de materials de reproducció (llavors, parts de planta i plàntules) d'espècies de flora forestal i d'altres hàbitats naturals, a la gestió dels procediments de control relatius a la comercialització de materials forestals de reproducció, d'acord amb la normativa vigent ia desenvolupar l'Estratègia Valenciana de Conservació de Recursos Genètics forestals (ECOG) i gestionar altres aspectes relacionats amb aquesta mateixa matèria, en què intervé la Generalitat Valenciana.

Els Vivers forestals de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, duen a terme la gestió per a la producció de planta destinada a les repoblacions forestals.

Un cop rebuda la llavor, aquesta es planta en alvèols i es realitza un manteniment fins al seu naixement, creixement i adequació, abans de la sortida del viver per a la seva implantació en la destinació que se li hagi assignat.

Fotografies:

Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen