Palla de l'arròs

T' Interessa

Subhastes de béns

Propostes de col·laboració pública

Valorització Marca Parcs Naturals CV

L'objectiu principal de la Marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana és la dinamització socioeconòmica dels parcs naturals i el seu àmbit d'influència mitjançant la creació i impuls d'una marca de territori associada a la qualitat i al compromís amb el medi ambient.

S'ofereix aquesta eina a les empreses ubicades en l'àmbit dels Parcs Naturals per facilitar el desenvolupament d'un model econòmic sostenible, diferenciant-se en el mercat associant els productes i serveis que tenen la marca en sec, l'autèntic, l'autòcton, el bé fet i al compromís amb l'entorn en què s'elaboren, obtenen i presten.

VAERSA és la responsable de desenvolupar un sistema de certificació de producte d'acord amb la norma UNE 17065, per tal de garantir la imparcialitat, integritat i independència del procés complet de certificació.

És a més responsable de dotar de continguts i mantenir la web de la marca Parcs Naturals, on podreu trobar la informació completa d'aquesta, així com consultar els productes certificats d'acord amb la marca.

Enllaços d'interés

Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana
Certificació Marca Parcs Naturals

Fotografies:

Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen