Palla de l'arròs

T' Interessa

Subhastes de béns

Propostes de col·laboració pública

Sistemes d'Informació Geogràfica

SIGIF - Sistema Integrat de Gestió d'Incendis Forestals

És un sistema d'informació aplicat a la prevenció d'incendis, dins del Pla de Prevenció d'Incendis Forestals de la Comunitat Valenciana, que també gestiona VAERSA. Ofereix informació sobre condicions meteorològiques, qualitat del territori i d'estadístiques d'incendis, a més d'enllaçar amb dades d'infraestructures de prevenció, dipòsits d'aigua, observatoris forestals, descàrregues elèctriques, cartografia temàtica, etc. És utilitzada tant per personal del Pla com d'altres institucions relacionades amb els incendis forestals. El web s'utilitza com a portal des del qual s'accedeix a la resta d'eines web desenvolupades per VAERSA per millorar la gestió interna del pla. Aquestes tasques es realitzen des de 2002.

EDUFOC

Aplicació per a dispositius mòbils adreçada a públic infantil a partir dels 9 anys d'edat, amb la intenció d'abordar la prevenció d'incendis de forma amena i senzilla i integrant la interacció entre els elements del medi físic, biològic i social.Projectes finalitzats

De 2004-2012 VAERSA va implementar l'aplicació web del Banc de dades de Biodiversitat de la Comunitat Valenciana, accessible a través d'Internet a la url .http://www.bdb.gva.es/es. L'aplicació està dissenyada per funcionar en ordinadors personals, basant-se en una base de dades central, que emmagatzema tota la informació disponible sobre espècies de flora, fauna i fongs a la Comunitat Valenciana, tant de les seves característiques descriptives, com de la seva distribució i cites, a través d'un visor SIG. Juntament amb l'aplicació web es va desenvolupar una aplicació per a dispositius mòbils que permet conèixer més sobre la Biodiversitat de la Comunitat Valenciana, identificar i consultar distribució d'espècies. Per col·laboradors permet inserir cites directament, el que agilitza el procés d'actualització del banc de dades.

Aplicacions mòbils

Fotografies:

Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen