Palla de l'arròs

T' Interessa

Subhastes de béns

Propostes de col·laboració pública

I+D+i

Des VAERSA​​, en la seva línia d'I+D+ i s'estan desenvolupant una sèrie d'actuacions d'increment del coneixement, en diferents camps d'actuació, com ara:

  • PROMETEO: TECNOLOGIES PER AL COMBAT INTEGRAL CONTRA INCENDIS FORESTALS I PER A LA CONSERVACIÓ DELS NOSTRES BOSCOS.
     

    VAERSA​​, forma part, juntament amb altres empreses, del consorci estratègic nacional d'investigació tècnica ("Programa CENIT"), que està realitzant el Projecte PROMETEO: Tecnologies per al combat integral contra incendis forestals i per a la conservació dels nostres boscos. Aquest projecte té com a principal objectiu vetllar per la conservació de les nostres masses forestals, optimitzant els recursos de què disposen les administracions públiques per a aquest fi, mitjançant el desenvolupament de noves tecnologies que ens permetin minimitzar el risc davant d'incendis forestals i mitigar els danys mediambientals en cas d'incendi.

    El Projecte PROMETEO s'està duent a terme dins del Pla Nacional d'Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica 2011-2013, Programa CENIT del Centre per al desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) del Ministeri de Ciència i Innovació, destinat a fomentar la cooperació estable públic -privada en investigació, desenvolupament i innovació (R + d + i) en àrees d'importància estratègica per al'economia.públicas para este fin, mediante el desarrollo de nuevas tecnologías que nos permitan minimizar el riesgo ante incendios forestales y mitigar los daños medioambientales en caso de incendio.

  • VAERSA ​​empra actualment la tecnologia LIDAR per determinar variables que caracteritzen l'estructura forestal (àrea basimètrica, alçada, densitat, etc.) Com a fase prèvia a l'elaboració dels Plans d'Ordenació Forestal. L'ús d'aquesta tecnologia en l'àmbit forestal permet augmentar la precisió i la rapidesa en l'obtenció dels paràmetres silvícoles.
  • Es treballa en col·laboració amb diverses universitats per realitzar tasques d'R + D, dins del sector forestal.

Fotografies:

Imagen