Palla de l'arròs

T' Interessa

Subhastes de béns

Propostes de col·laboració pública

Direcció d'Obra

VAERSA​​, gràcies a la qualificació i diversificació del seu personal tècnic i els recursos materials de què disposa, pot oferir a aquelles entitats públiques o privades que ho sol·licitin els serveis en Direcció d'Obra i Coordinació de Seguretat i Salut, i per a diferents tipologies d'actuacions : edificació, obra civil, obra forestal, etc ..

A tall d'exemple, es podria destacar donada la importància de l'obra, l'assistència a la Direcció de l'Execució del "CENTRE TECNOLÒGIC DE HORTIFRUTICULTURA A CARLET (VALÈNCIA)", consistent en la construcció d'un edifici de 1815,23 m² destinat a la recerca, el desenvolupament, la innovació, la transferència de tecnologia i la formació de joves en la hortofructicultura. Tot això promogut per la Conselleria d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua.

Fotografies:

Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen