Palla de l'arròs

T' Interessa

Subhastes de béns

Propostes de col·laboració pública

Cartografia i Topografia

L'elaboració de cartografia temàtica com a base per a la correcta realització de projectes i com a línia d'actuació pròpia (coneixement de la propietat, límits de les muntanyes, etc.), És una línia de treball àmpliament desenvolupada dins de VAERSA??.

Destaquem com a més significatius els següents àmbits d'actuació:

  • CARTOGRAFIA D'HÀBITATS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Projecte per identificar, localitzar i delimitar els hàbitats a escala 1:10.000, del qual s'han desenvolupat ja dues fases, que abasten 180.000 hectàrees prospectades, cartografiades i posades a disposició per consultar a través de l'aplicació web de la Conselleria d'Infraestructures, territori i Medi Ambient.

  • FONS DOCUMENTAL DE VIES PECUÀRIES

Elaboració del Fons Documental Històric de Vies pecuàries de la Comunitat Valenciana, recopilant la documentació històrica de l'Arxiu Històric Nacional, Administració Autonòmica i Ajuntaments.

  • MONTES DE GESTIÓ PÚBLICA

El personal tècnic especialitzat de VAERSA??, col·labora en la defensa de la propietat forestal pública de la Comunitat Valenciana, treballant en la identificació correcta dels límits de les muntanyes, així com en el manteniment i millora del Fons Documental dels mateixos.

  • INSTAL·LACIÓ D'ANCORATGE ECOLÒGICS

Redacció de Projectes per a la instal·lació de boies d'amarratge emprant sistemes d'ancoratge ecològics en hàbitats protegits.

  • CARTOGRAFIA BIONÒMIC

Elaboració de la cartografia bionòmica de diverses Reserves Marines Naturals a partir de la les dades registrades per un sonar d'escombrat lateral, gravació de vídeo i dades batimètrics.

Fotografies:

Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen