Palla de l'arròs

T' Interessa

Subhastes de béns

Propostes de col·laboració pública

Voluntariat Forestal en Prevenció d'Incendis Forestals

Què és el voluntariat forestal?

Es tracta d’un servei integrat per persones voluntàries, que fan tasques de vigilància en matèria de prevenció d’incendis forestals, així com tasques d’informació i de sensibilització a usuaris de la muntanya en relació amb el risc d’incendis forestals a la Comunitat Valenciana.

Quins són els objectius?

 • Reduir el nombre d'incendis
 • Vigilància
 • Dissuasió
 • Informació a la persona usu+aria de la muntanya
 • Control de cremes agrícoles

 

Com s’organitza?

 • Cada persona voluntària expressa la disponibilitat que té i tria els dies de la setmana que vol participar-hi.
 • L’equip de gestió del voluntariat planificarà les eixides de les persones voluntàries cada 15 dies.
 • Per a cada dia hi ha una ruta assignada (prèviament definida) que transcorre per pistes forestals, on es farà la vigilància a peu.
 • Tots els dies s'efectua l'eixida des d'un punt accesible i conegut en cada ciutat
 • Els trasllats a la muntanya es fan amb vehicles d’unitats adscrits al Pla de prevenció d’incendis forestals.
 • Cada ruta tindrà una mitjana de 9 km, que s’hauran de fer durant tot el dia. Al final d’aquesta, el vehicle de la unitat recollirà les persones voluntàries i s’efectuarà la tornada al lloc d’origen.

 

Què m’ofereix el voluntariat?

 • Abans d’iniciar el servei com a persona voluntària forestal rebràs formació en matèria de legislació forestal, de comunicació amb emissora, de localització i tot el que és necessari per a dur a terme el servei correctament.
 • A cada persona voluntària li abonaran una dieta de 6,01 € per eixida, amb l’objectiu de sufragar les despeses de transport i de menjar. El pagament s’efectuarà després de cada quinzena i per mitjà d’una transferència bancària.
 • Cada dia, la persona responsable de la unitat donarà al grup de persones voluntàries material per a dur a terme correctament el servei (prismàtics, mapes, brúixola, emissora i bateria extra per a aquesta, etc.).
 • S’entregarà un uniforme a cada persona voluntària (samarreta i gorra).

 

Compromís de la persona voluntària

 • Has d’acceptar un compromís mínim de 10 dies a l’any, des que signes el compromís, i l’assistència al curs de formació és obligatòria.
 • Has de complir l’horari diari d’activitat, que mai haurà de sobrepassar les 8 hores.
 • Has d’emportar-te menjar i beguda suficients per al dia.
 • Has de respectar les diverses creences, ideologies i diferències personals de qualsevol persona que componga el voluntariat forestal i de les persones usuàries de la muntanya.
 • Has de respectar les normes bàsiques de prevenció d’incendis forestals.

 

 

Què he de fer per a participar-hi?

Més informació:

http://www.agroambient.gva.es/web/cidam/voluntariado-forestal

CONTACTE DEL VOLUNTARIAT FORESTAL:

96 197 19 45

voluntariat_forestal@gva.es


Solicitut de voluntariat
Declaración responsable (Castellà)
Declaración responsable (Valencià)

Fotografies:

Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen