Palla de l'arròs

T' Interessa

Subhastes de béns

Propostes de col·laboració pública

Pla de Vigilància Incendis Forestals

El treball desenvolupat per VAERSA ??consisteix en la gestió dels mitjans, tant personals com materials, emprats per a la vigilància i prevenció d'incendis forestals a la Comunitat Valenciana.

Els mitjans emprats són:

  • 3 centrals provincials d'emergències.
  • 68 observatoris forestals.
  • 101 unitats mòbils de vigilància:
  • 1 Unitat tècnica especial en incendis (unitat d'informació i mesurament).
  • 450 persones entre tècnics i vigilants (sense comptar personal que cobreix vacances i baixes).

 

Des de 1.994, VAERSA ??gestiona la xarxa d'observatoris forestals de la Comunitat Valenciana. I des 2001, el Pla de Vigilància d'incendis forestals de la Comunitat Valenciana.

El personal, adequadament preparat, i perfectament coneixedor de l’entorn i de la geografia en què es mou, s’encarrega sobretot de vigilar, dissuadir i informar els usuaris de la muntanya i de les zones agrícoles; a més, en cas d’incendi forestal, col·labora en treballs de suport a l’extinció. Complementàriament tot el personal col·labora en altres situacions d’emergència i situacions de risc previstes en plans i procediments de protecció civil i emergències.

Fotografies:

Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen